Sekretesspolicy för Dianetikgruppen i Sverige


Grundläggande principer

Vi förbinder oss att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet. Lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer inom detta område följes av oss.

Vi redogör nedan våra grundläggande regler och principer för behandling av personuppgifter.


Insamling av information

Vi erbjuder dig via våra webbplatser, möjligheten att beställa produkter eller göra förfrågningar. På dessa webbplatser får vi information om ditt namn, adress, uppgifter om hur du kan bli kontaktad och information som är nödvändig för kreditkontroll och fakturering.

Vi kan också be dig, vid sidan av vad som nämns ovan, lämna annan information som är önskvärd för att vi skall kunna kontakta dig och ge dig rekommendationer på olika metoder för självhjälp eller personlig utveckling – om du så önskar.


Cookies

En cookie eller kaka är en liten textbaserad datafil som en webbserver kan be att få spara i webbplatsbesökarens dator, genom tillstånd från dig. Godkänner du detta, kommer din browser att lägga till texten i en separat fil. Vi använder cookie-filer för att underlätta analyser av trafiken på våra webbplatser, genom att vi får kännedom om vem som har besökt en viss webbplats vid en viss tidpunkt.

Du kan själv ange i inställningarna för din browser om du accepterar att cookie-filer placeras hos dig eller inte. Om du vill kan du när som helst välja att ta bort cookie-filer som har placerats hos dig.

 

Du kan besöka alla delar av våra webbplatser utan att ta emot cookie-filer och utan att röja din identitet.


Användning av informationen

Personnummer samlas in för att öka säkerheten vid köp, vid kreditkontroll före fakturering och vid samarbete med inkassoföretag.

Vi utnyttjar inte avsiktligt information från barn eller minderåriga och vi bedriver ingen marknadsföring riktad mot minderåriga.


Insyn och korrigering av information

Vi strävar alltid efter att all information vi behandlar skall vara korrekt och det gäller även den personinformation vi insamlar. Om någon information skulle visa sig vara felaktig strävar vi efter att korrigera denna snarast möjligt.

Du har rätt att ta del i all information vi har registrerat om dig. I händelse att du önskar få all information vi har om dig borttagen skall du mejla oss. Vi kommer då att ta bort allting förknippat med dig. Mejla oss på följande adress: info(at)effektivitet.org.

Om du inte längre vill motta nyhetsbrev, emails eller annan kommunikation från oss går det bra att mejla ett besked eller så du klickar på avsägelselänken längst ner på våra nyhetsbrev. Kontakta oss på: info(at)effektivitet.org.


Integritets skydd och länkar till andra webbplatser

Länkar på våra webbsiter kan gå till siter där regler för annat integritetsskydd gäller.


Loopias delade SSL-certikat

Denna hemsida har Loopias delade SSL-certifikat, vilket innebär att det är säkrad webbplats.


Dianetikgruppen i Sverige

Att: Christina Gröhn
Wintriegården
218 45 Wintrie
0706 - 42 18 84
info(at)effektivitet.org

Dianetikgruppen i Sverige är en underavdelning till
Södra Sveriges frivilligpastorer 802422-1643.


Välkommen att höra av dig till 0706 - 42 18 84 vid frågor