Dianetikgruppen i Sverige. Vilka är vi?


Conny Brandt och Peter Larsson
Peter Larsson och Conny Brandt

Vi har många års erfarenhet av personlig utveckling, självhjälp och Dianetik. Om du har några frågor hjälper vi dig gärna.


Dianetikgruppen i Sverige

Dianetik av L. Ron Hubbard beskriver ingående hur det undermedvetna kan påverka dig negativt och är källan till många av dina problem.

Dianetik är även en praktisk metod som du kan använda för att hitta och hantera okända smärtsamma händelser i ditt undermedvetna.

Vi är några personer - som med framgång har använt Dianetik i våra liv - och som nu vill sprida det till andra på en ideell och frivillig basis.

Vi tror att möjligheter finns till förändrade liv och slutligen en förbättrad värld med hjälp av Dianetik.


Dianetikgruppen i Sverige

Att: Christina Gröhn
Wintriegården
218 45 Wintrie
0706 - 42 18 84
info(at)effektivitet.org

Dianetikgruppen i Sverige är en underavdelning till
Södra Sveriges frivilligpastorer 802422-1643.

Vår andra sida om Dianetik
Dianetik: Hur tanken påverkar kroppen


L. Ron Hubbard

L. Ron Hubbard är en av världens mest översatta och publicerade författare enligt Guiness Rekordbok.


Södra Sveriges frivilligpastorer

Södra Sveriges frivilligpastorer är en fristående ideell förening, vars syfte är att hjälpa våra medmänniskor med hjälp av kunskap och tekniker från L. Ron Hubbard, Dianetik och Scientologi.

Södra Sveriges frivilligpastorer har varit verksam det senaste året främst med Gula Tältet på mängder av marknader och torg över hela Sverige.

I det Gula Tältet har vi informerat, sålt böcker, gjort stresstester, hjälpt folk med rådgivning och gett speciella behandlingar för skador och sjukdomar.

Vi har även erbjudit böcker via hemsidor på internet - se nedan. Föreningen har även erbjudit personlighetstester via internet, som utvärderats per telefon, till människor i hela Sverige.

Södra Sveriges frivilligpastorer
Gratis personlighetstest
Personlig utveckling - förändra ditt liv!


Frivilligpastorer internationellt

Runt om i hela världen finns många frivilligpastorsföreningar, som har gjort och gör betydande insatser i olika katastrofområden (New York 11 sept, Thailand, Indonesien, Indien, London, Japan m.fl.). Allt som allt så har dessa grupper av frivilliga pastorer gjort insatser på över hundra större katastrofplatser.

Dessa grupper är även verksamma med att hjälpa människor inom andra områden av livet där de kan ha problem - t.ex droger, studieproblem, konflikter, äktenskapsproblem etc.

Internationella frivilligpastorsidan


Välkommen att höra av dig till 0706 - 42 18 84 vid frågor.